Cách ứng dụng Reasoning – Claim trong bài viết IELTS Writing Task 2

Để xây dựng một bài viết tốt và được đánh giá cao, người viết cần nhận định yếu tố hình thành nên một bài essay chính là các đoạn văn nhỏ được trình bày một cách rõ ràng và có nội dung liên kết chặt chẽ với nhau. EFOS sẽ chia sẻ với các bạn về Reasoning - một kỹ năng rất quan trọng để bài viết có lập luận chặt chẽ qua bài viết dưới đây.

 

Định nghĩa Reasoning trong IELTS Writing

Reasoning là kỹ năng lập luận giúp người học hiểu rõ về mối quan hệ giữa các câu trong văn bản. Để chứng minh cho luận điểm đã nêu ra, thí sinh thường sử dụng các câu đóng vai trò như giải thích, nêu ví dụ, dự đoán tương lai, so sánh, hoặc đánh giá,… Qua đó thí sinh sẽ lý luận và lập luận bằng cách phân tích sự liên kết giữa các câu. Đây chính là những hình thức cơ bản của kỹ năng Reasoning. Do đó, việc tìm hiểu và nắm chắc kỹ năng Reasoning sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh hiểu rõ bản chất các câu được sử dụng trong bài viết IELTS Writing Task 2, từ đó cải thiện câu cú trong quá trình viết đoạn văn và thống nhất các đoạn thành một bài viết hoàn chỉnh.

Có thể hiểu, Reasoning là quá trình tìm hiểu các mối quan hệ giữa các câu trong đoạn văn để nhận ra sự tương quan giữa chúng. Ngoài ra, Reasoning còn là quá trình tạo lập các suy luận dựa trên những thông tin cho sẵn, từ đó đưa ra kết luận xa hơn để tăng tính thuyết phục cho bài viết.

 

Claim – Thành phần then chốt của kỹ năng Reasoning trong IELTS Writing Task 2

Claim được hiểu là câu thể hiện quan điểm của người viết về một sự vật, hiện tượng nào đó liên quan đến chủ đề bài viết. Khác với những loại câu khác, một câu claim sẽ cho phép người đọc hoặc người nghe đặt nghi vấn cho sự đúng sai của câu đó, để từ đây người viết phải chứng minh rằng câu claim đó là đúng hay sai dựa trên kiến thức của bản thân.

 

Ở bài thi IELTS Writing Task 2, các đề bài dạng Opinion thường là các “claim” yêu cầu người viết đưa ra ý kiến của bản thân. Những đề bài này thường có 2 phần:

  • Phần 1: Đưa ra một “claim”.
  • Phần 2: Đưa ra câu hỏi về các khía cạnh trong “claim” để người viết giải thích và cung cấp thông tin.

Có thể nói các câu mà thí sinh sử dụng trong phần thi IELTS Writing Task 2 đều là các câu claim để truyền tải những ý nghĩa nhất định nhằm chứng minh cho luận điểm của mình. Vì vậy, việc tìm hiểu về các đặc tính của một câu claim giúp người viết nắm rõ bản chất của từng câu trong bài luận, nhờ đó điều chỉnh các câu một cách thích hợp để viết đoạn văn và bài văn được rõ ràng và thuyết phục hơn.

 

Các tiêu chí để đánh giá “Claim”

  1. Well-formed claim

Well-formed claim là một câu văn nêu ra được quan điểm của người viết một cách rõ ràng. Khi viết một câu lập luận, thí sinh cần ưu tiên truyền đạt thông tin sao cho rõ ràng và đầy đủ nhất để dễ dàng cho việc triển khai, liên kết với các câu tiếp theo.

  1. Well-founded claim

Well-founded claim là một câu văn mang thông tin chính xác và được công nhận bởi phần lớn mọi người. Các câu well-founded claim này thường xuất hiện trong bài IELTS Writing dưới dạng thức là các câu ví dụ thực tế và các dẫn chứng khoa học.

Có 3 loại well-founded claim:

  • Self-evident claim: các câu hiển nhiên, tự bản thân đã rõ ràng không cần bằng chứng

Ví dụ: The Sun rises in the East.

  • Các câu được chứng minh từ những người có thẩm quyền và chuyên gia.

Ví dụ: According to Newton’s law of gravitation, any particle of matter in the universe attracts any other with a force varying directly as the product of the masses and inversely as the square of the distance between them.

  • Các câu claim được chứng minh bởi các hình thức lập luận khác.

Ví dụ: If a Facebook user list one of his interests as “fashion”, he will definitely see many ads about clothing stores because Facebook can track the user’s footprint on its platform easily.

  1. Tiêu chí về Scope

Scope được hiểu là phạm vi của một sự vật hoặc hiện tượng nào đó. Trong một câu claim được coi là lập luận chặt chẽ, thí sinh cần phải xác định rõ giới hạn và mức độ chắc chắn của nội dung. Một câu claim đạt tiêu chí về Scope là khi người viết chỉ rõ được phạm vi hướng tới hay đối tượng cụ thể mà luận điểm đang đề cập đến.

Ví dụ: Thay vì viết “People try to imitate famous stars” – thông tin trong câu không rõ ràng, “people” chỉ người quá chung chung không thuộc nhóm người nào nhất định, “imitate” ám chỉ bắt chước điều gì của ngôi sao nổi tiếng.

Ta có thể viết: “Many young people these days are trying to imitate the way famous stars dress and behave”.

  1. Tiêu chí về Certainty

Một câu claim tốt và mang tính thuyết phục cao cần chỉ rõ về mức độ chắc chắn. Nói cách khác, thí sinh nên viết câu claim mang tính khách quan và thuyết phục hơn là claim chứa những từ mang tính tuyệt đối hoá. Bằng cách lựa chọn từ phù hợp, thí sinh có thể viết câu claim của mình có sự chắc chắn cao hơn bằng cách tăng tính khách quan và tránh thể hiện sự tuyệt đối hoá trong câu.

  1. Descriptive & Value Claim 

Việc phân biệt 2 loại claim này sẽ giúp thí sinh xác định được đúng đối tượng cần đánh giá, phân tích trong đề bài. Từ đó, thí sinh có thể chọn ra những ý tưởng cần triển khai và phân tích chính xác hơn.

Descriptive claim – câu mô tả thường là những câu ví dụ, câu diễn đạt sự thật hiển nhiên, được chấp nhận rộng rãi bởi phần lớn mọi người và không cần phải chứng minh thêm.

Value claim – câu đánh giá là những câu cần được chứng minh bằng các lập luận vì nó không mô tả một sự thật hiển nhiên hay được công nhận bởi nhiều người.

Một số đề bài trong IELTS Writing Task 2 thường bao gồm 2 thành phần: một là descriptive claim cung cấp ngữ cảnh cho thí sinh và không yêu cầu phân tích; phần còn lại là value claim yêu cầu thí sinh trình bày quan điểm.

Ví dụ: “(1) These days, women as well as men work full time. (2) Therefore, women and men should share household tasks equally.”

(1) là descriptive claim – cung cấp ngữ cảnh với việc mô tả một sự thật, khuynh hướng được thừa nhận bởi phần lớn người trong xã hội

(2) là value claim – cần được đánh giá tính đúng sai mà thí sinh cần lập luận để đánh giá và phân tích trong bài viết.

 

Tóm lại, việc nắm chắc kỹ năng Reasoning cũng như tập trung vào các claim trong đoạn văn giúp thí sinh hiểu được bản chất của mối liên hệ giữa các câu trong bài viết IELTS Writing Task 2. Hi vọng thông qua bài viết này, các bạn sẽ nắm được cách xây dựng từng câu claim nhỏ và tạo sự liên kết giữa chúng để có đoạn văn và cả bài viết mang tính logic và lập luận chặt chẽ.

091.869.8596
Liên hệ qua Zalo
Messager