Tính khách quan trong bài viết Task 2 của IELTS Writing

Để đạt điểm cao trong bài thi IELTS Writing Task 2, thí sinh cần trả lời đầy đủ các yêu cầu trong đề bài và đưa ra những lập luận kèm dẫn chứng vững chắc. Một trong những cách giúp thí sinh ghi điểm là tính khách quan – Objectivity – của các lập luận. Hãy cùng EFOS tìm hiểu tính khách quan trong bài viết và tầm quan trọng của nó trong việc tăng sự thuyết phục với các luận điểm nhé.

Tính khách quan của một bài viết là cách nhìn nhận một sự vật hoặc sự việc một cách thực tế, được đồng ý và công nhận rộng rãi thay vì những thông tin mang tính chủ quan như ý kiến cá nhân hoặc thành kiến định kiến của người viết. Những bài viết có tính khách quan được đánh giá là có sức thuyết phục hơn vì được lập luận dựa trên bằng chứng xác thực, mang tính trung lập không thiên vị.

 

Dưới đây là một số tips giúp thí sinh có thể đưa ra các lập luận thuyết phục và nâng cao tính khách quan cho bài viết học thuật của mình.

  1. Đưa ra dẫn chứng bằng các thông tin có thật (facts)

Dẫn chứng sự thật (facts) là những dẫn chứng khách quan và được thừa nhận rộng rãi. Thông thường, thí sinh hay mắc lỗi sai khi lên ý tưởng cho các luận điểm mang tính chủ quan, dựa nhiều vào các suy đoán và giả định của cá nhân. Tuy nhiên, để tăng tính thuyết phục cho lập luận, các bạn hãy luôn cố gắng đưa ra những luận điểm khách quan, những sự thật được thừa nhận, không có ví dụ hay luận điểm phản bác.

  1. Đưa ra dẫn chứng khoa học và các số liệu chứng minh

Đây là một cách viết tạo nên tính khách quan cho bài viết hiệu quả nhất. Những luận chứng được con người định nghĩa và quy định được xem là thông tin khách quan cho việc chứng minh các luận điểm của bài viết. Tuy nhiên, thí sinh cần thận trọng khi lấy những dẫn chứng khoa học. Với giới hạn từ và thời gian làm bài của IELTS Writing, việc lấy dẫn chứng khoa học có thể gây khó khăn cho thí sinh khi phải giải thích và chứng minh một cách kỹ càng để đảm bảo tính thuyết phục. Do vậy, thí sinh nên đưa những ví dụ và dẫn chứng liên quan đến các nghiên cứu khoa học khi và chỉ khi có đủ khả năng giải thích ngắn gọn, chính xác và dễ hiểu cho người đọc.

Ngoài ra, những bằng chứng số liệu (phần trăm hoặc con số cụ thể) cũng là yếu tố quan trọng giúp cho bài viết có tính khách quan và thuyết phục hơn. Tuy nhiên, những thông tin về số liệu cần sự chính xác nhất định. Vì vậy, thí sinh cần chọn lọc kỹ và chắc chắn về độ chính xác khi đưa ra các dẫn chứng số liệu.

 

Với bài viết trên, EFOS hi vọng có thể giúp các bạn hiểu được tính khách quan và tầm quan trọng của nó trong bài viết học thuật, đặc biệt là các bài viết của IELTS Writing. Chúc các bạn nắm vững kiến thức và có cho mình những tips làm bài thật hiệu quả.

091.869.8596
Liên hệ qua Zalo
Messager