Tiêu chí Lexical Resource trong IELTS Speaking & Writing

Ở phần thi Speaking và Writing của IELTS, một trong những tiêu chí giám khảo sẽ dựa vào để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của thí sinh là tiêu chí Lexical Resource. Được hiểu là tiêu chí về vốn từ vựng mà thí sinh sử dụng trong phần thi, Lexical Resource là tiêu chí gây khó nhằn cho thí sinh nhất. Hãy cùng EFOS tìm hiểu rõ hơn tiêu chí này và cách để nâng điểm cho phần thi Speaking và Writing nhé.

 

Lexical Resource là tiêu chí đánh giá khả năng sử dụng từ vựng của thí sinh. Tiêu chí này thường được chia nhỏ thành các yếu tố sau đây:

 1. Range of Vocabulary: Sự đa dạng trong việc sử dụng từ ngữ

Những yêu cầu cần đạt trong yếu tố này:

 • Có sử dụng nhiều từ vựng liên quan tới chủ đề bài viết.
 • Có sử dụng nhiều từ vựng Academic (học thuật).
 • Có sử dụng nhiều từ đồng nghĩa để thay thế cho một từ vựng và không bị lặp từ quá nhiều lần.
 • Có sử dụng được nhiều kết hợp từ - Collocation.
 1. Spelling: Cách đánh vần một từ

Yếu tố Spelling có những yêu cầu sau:

 • Bài viết hạn chế lỗi chính tả.
 • Danh từ được viết ở dạng số nhiều khi cần.
 1. Word Formation: Cấu tạo của từ vựng.

Thí sinh cần đạt những yêu cầu sau:

 • Bài viết dùng chính xác cấu tạo của từ.
 • Thêm từ loại vào đúng vị trí.

 

Các yêu cầu cụ thể cho từng Band điểm của tiêu chí Lexical Resource:

 • Band 4: Thí sinh chỉ sử dụng được những từ vựng đơn giản và thường xuyên mắc lỗi dùng từ.
 • Band 5: Thí sinh có vốn từ vựng giới hạn, sử dụng không được linh hoạt và vẫn có thể mắc nhiều lỗi dùng từ.
 • Band 6: Thí sinh có vốn từ vựng đủ để trả lời được yêu cầu đề bài, tuy có thể mắc một số lỗi dùng từ nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến việc truyền tải nội dung.
 • Band 7: Thí sinh có vốn từ vựng linh hoạt và chính xác để trả lời yêu cầu đề bài. Đồng thời, sử dụng được những từ vựng ít phổ biến hơn, với nhận thức về ngữ cảnh và các kết hợp từ. Tuy nhiên, trong bài nói và viết có thể xuất hiện một số từ vựng sử dụng chưa hợp lý.
 • Band 8: Thí sinh có vốn từ vựng rộng, có thể sử dụng từ vựng một cách linh hoạt và hiệu quả để truyền tải nội dung. Đồng thời sử dụng được những từ ít phổ biến hơn một cách chính xác và rất hiếm khi mắc lỗi dùng từ.

 

Các tips để tăng điểm cho tiêu chí Lexical Resource:

 • Sử dụng nhiều từ ngữ liên quan đến chủ đề.
 • Sử dụng từ ngữ Academic thay vì Informal, đặc biệt là trong bài thi Writing.
 • Sử dụng các từ đồng nghĩa và trái nghĩa để thể hiện một từ cần lặp lại.
 • Sử dụng các Collocation để kết hợp từ cho đúng ngữ cảnh.
 • Khi Paraphrase cần thận trọng để không mắc lỗi từ vựng.
 • Viết đúng chính tả và kiểm tra lại bài viết sau khi hoàn thành bài thi.
 • Sử dụng đúng loại từ cho từng vị trí phù hợp.
091.869.8596
Liên hệ qua Zalo
Messager