Thế nào là trích dẫn tài liệu tham khảo đúng cách?

Trong bất kì một bài viết hay bài luận nào cũng có phần trích dẫn tài liệu tham khảo. điều này là không bắt buộc, tuy nhiên lại là phần ghi điểm nhiều nhất vì nó giúp cho bài viết của bạn thuyết phục hơn. Do vậy, cần phần chú ý đến việc trích dẫn tài liệu tham khảo đúng cách.

Trích dẫn tài liệu tham khảo là gì và vì sao nó lại quan trọng như vậy?

Trích dẫn tài liệu tham khảo là một phương pháp được sử dụng để xác định nơi mà người viết thu thập thông tin và ý tưởng cho bạn phẩm của họ.

Liệt kê yếu tố làm nên trích dẫn tài liệu tham khảo

Việc trích dẫn tài liệu tham khảo nhằm xác minh rõ đoạn trích dẫn với nguồn gốc, xuất xứ của nó, để tránh tình trạng đạo văn cũng như cho phép người đọc theo dõi và truy cập vào nguồn trích dẫn để tìm hiểu những vấn đề sâu hơn. Đồng thời đây cũng là cách công nhận quyền sở hữu của người khác và giá trị của tác phẩm đó mang lại.

Các bước tiến hành trích dẫn tài liệu tham khảo đúng cách

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu tham khảo, ghi lại một cách chi tiết, đầy đủ của thư mục, bao gồm cả số trang của thông tin được trích dẫn.

Bước 2: Đặt trích dẫn vào nơi thích hợp trong văn bản của tác phẩm, phần trích dẫn được đặt trong dấu ngoặc kép.

Bước 3: Cung cấp danh sách các tài liệu tham khảo ở phía dưới cùng của bài luận hay bài viết.

Thảo luận trích dẫn tài liệu tham khảo đúng cách

Cách thức trình bày trích dẫn tài liệu tham khảo đúng cách

Đối với trích dẫn tài liệu tham khảo của sách

Các thành tố của thư mục bắt buộc để tạo nên một trích dẫn tài liệu tham khảo đúng cách của một cuốn sách được thực hiện theo trình tự như sau: Tên tác giả hay tên những tác giả, Năm xuất bản, Tựa đề tác phẩm, tựa đề của loạt bài, Mô tả về tác phẩm, Tiêu đề của chương, Phiên bản (tái bản chỉnh sửa lần thứ mấy), Người biên tập, biên dịch, chỉnh sửa, chuyển ngữ hoặc minh họa, Số quyển (số tập) của sách hay của những ấn phẩm, Nơi xuất bản, Nhà xuất bản, Số trang.

Ví dụ: Letheridge, S. và Cannon, C.R. (eds) (l980), Bilingual Education: Teaching English as a Second Language, Praeger, New York.

Đối với trích dẫn tài liệu tham khảo của ấn phẩm thông tin định kỳ

Đối với trích dẫn tài liệu tham khảo là ấn phẩm thông tin định kỳ thì sẽ được thực hiện theo sau: Tên tác giả hay tên những tác giả, Năm xuất bản, Tựa đề của ấn phẩm, tựa đề của loạt bài, Mô tả về tác phẩm, Tựa đề của bài báo, Phiên bản, Người biên tập, biên dịch, chỉnh sửa, chuyển ngữ hoặc minh họa, Số quyển hoặc số quyển của những ấn phẩm, Số kỳ phát hành, Nơi xuất bản, Nhà xuất bản, Số trang.

Ví dụ: Dowling, J.M. và Hiemenz, U. (1983), “Aid, savings, and growth in the Asian region”, Developing Economies 21(1), 3-13.

Đối với trích dẫn tài liệu tham khảo là thông tin điện tử

Thứ tự sắp xếp các thành tố của thư mục trích dẫn như sau: Tên tác giả hay tên những tác giả, Năm xuất bản, Tựa đề của bài báo, Tựa đề của ấn phẩm, Tựa đề của loạt bài, Mô tả về tác phẩm, Tựa đề của chương, Phiên bản, Người biên tập, biên dịch, chỉnh sửa, chuyển ngữ hoặc minh họa, Người duyệt bản sách điện tử, số quyển của những ấn phẩm, Số kỳ phát hành, Số trang, Ngày cập nhật, Tên cơ sở dữ liệu,

Ví dụ: DAC (2002), International Development Statistics Online, Development Assistance Committee, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, [http://www.oecd.org/htm/M00005000/M00005347.htm, accessed 20 April 2002].

Việc trích dẫn tài liệu tham khảo đúng cách là rất cần thiết, do vậy khi chưa biết nhiều thông tin về vấn đề này, hãy vào luyentienganhduhoc.edu.vn để được giải đáp.

091.869.8596
Liên hệ qua Zalo
Messager