TASK ACHIEVEMENT trong IELTS Writing Task 1

Task Achievement là 1 trong 4 tiêu chí quan trọng để giám khảo cho điểm thí sinh, cùng với các tiêu chí:

 • Coherence & Cohesion
 • Lexical Resource
 • Grammatical Range & Accuracy

Tiêu chí Task Achievement đánh giá bài làm của thí sinh có viết đúng và đủ thông tin được cung cấp ở đề bài hay không.

Những yêu cầu của IELTS Writing Task 1 để đạt đủ tiêu chí Task Achievement:

 • Số lượng từ tối thiểu là 150 từ và thí sinh nên giới hạn bài viết trong 250 từ.
 • Writing task 1 sẽ ở dạng phân tích biểu đồ, bản đồ, bảng biểu, quy trình,… Do vậy thí sinh tuyệt đối không đưa quan điểm cá nhân vào bài viết mà chỉ diễn giải lại những gì được thể hiện trong đề bài bằng một cách khách quan.
 • Khác với các bài viết luận khác, bạn không cần viết kết bài cho IELTS Writing Task 1.
 • Số liệu bạn đưa vào bài viết phải là số liệu được cho trước ở đề bài, không phải số liệu bạn tự suy ra từ quan điểm cá nhân.

Các bước để tối ưu band điểm cho tiêu chí Task Achievement

Bước 1: Phân tích kỹ yêu cầu đề bài

Trước khi làm bài viết, điều đầu tiên bạn cần làm là xác định đề bài thuộc dạng nào (bản đồ, biểu đồ, quy trình, hay bảng biểu,...) để có hướng phân tích thông tin phù hợp. Để phân tích yêu cầu đề bài, bạn cần tập trung xác định các từ khoá quan trọng và trả lời các câu hỏi sau:

 • Có những chủ thể nào được đề cập trong đề bài?
 • Có những tiêu chí đánh giá nào cho các chủ thể này?
 • Có xu hướng nào nổi bật được thể hiện qua những dữ liệu đề bài cung cấp?
 • Những chỉ số đặc biệt (chỉ số cao nhất, thấp nhất,…) và mối liên hệ giữa các chỉ số thể hiện điều gì?

Bước 2: Lập dàn ý cho bài viết

Bước lập dàn ý rất quan trọng để bạn đảm bảo tính logic cho bài viết, sắp xếp thông tin hợp lý và kiểm soát được độ dài cũng như thời gian viết bài của bạn. Các cấu trúc thông thường mà bạn sẽ áp dụng cho bài viết ở Task 1 là:

 • Introduction: Paraphrase lại vấn đề được đặt ra ở đề bài bằng 1 câu.
 • Overview: Khái quát những điểm chính, xu hướng quan trọng nhất, sự khác biệt nổi bật trong dữ liệu đề bài. Ở phần Overview, bạn không cần phải đưa ra số liệu chi tiết mà chỉ nên tóm tắt lại nội dung chính.

Bước 3: Thực hiện viết bài

Sau khi đã hoàn thành bước 1 và 2, các bạn có thể tự tin bắt tay vào viết bài một cách hoàn chỉnh và chau truốt lại nội dung bài viết dựa trên dàn ý đã lập. Để đạt điểm cao ở tiêu chí Task Achievement, các thông tin bạn đưa ra cần phải mang tính khách quan, rõ ràng và chính xác. Hãy lưu ý tránh việc triển khai ý lan man và tuyệt đối không đưa ra quan điểm cá nhân trong phần thi này.

 

Có thể thấy, Task Achievement là tiêu chí vô cùng quan trọng, chiếm 25% tổng số điểm của bài viết trong IELTS Writing. Dựa vào những hướng dẫn trên, chắc chắc các bạn có thể chinh phục tiêu chí này và nâng cao band điểm Writing của mình. Chúc các bạn có chiến lược ôn tập đúng đắn để đạt band điểm mục tiêu trong tương lai gần.

091.869.8596
Liên hệ qua Zalo
Messager