Những tips cần lưu ý khi làm dạng bài Map Labelling trong IELTS LISTENING

Map Labelling là một trong những dạng bài thường xuất hiện trong đề thi IELTS Listening. Đây cũng là dạng bài được nhận xét là khó nhằn nhất vì thí sinh không những cần tập trung nghe hiểu audio mà còn cần chuẩn bị vốn từ vựng để xác định phương hướng. Thí sinh sẽ được cung cấp một hình ảnh bản đồ và một danh sách tên các địa điểm, nhiệm vụ của thí sinh là xác định vị trí của các địa điểm đó trên bản đồ dựa vào những gì nghe được từ audio. 

Dưới đây là một số lưu ý mà thí sinh cần tìm hiểu khi làm bài Map Labelling:

 1. Phân tích đề bài

Việc phân tích đề bài giúp cho thí sinh hiểu rõ yêu cầu cần làm trong bài để tập trung xử lý thông tin khi nghe. Trước khi audio bắt đầu phát, thí sinh cần chuẩn bị các bước sau:

 • Xác định bố cục chung và các hướng đi trong bản đồ
 • Loại bản đồ: thí sinh cần xác định loại bản đồ là ngoài trời hay trong nhà vì tính chất của 2 bản đồ này sẽ khác nhau. Bản đồ ngoài trời sẽ có nhiều cảnh vật gây nhiễu, cách miêu tả hướng đi cũng khác hơn so với bản đồ trong nhà gồm các phòng.
 • Điểm bắt đầu của bản đồ: thí sinh cần nắm chắc được điểm bắt đầu của bản đồ để không bị lỡ nhịp nghe, từ đó không theo kịp được các chỉ dẫn tiếp theo.
 • Các hướng có trong bản đồ cho sẵn: thí sinh cần chú ý đến 4 hướng Đông – Tây – Nam – Bắc và trái – phải. Một số bài không cho sẵn la bàn để xác định hướng, thí sinh nên tự vẽ để không bị nhầm lẫn và mất thời gian nghĩ các hướng trong lúc nghe.
 • Xác định các vị trí nổi bật trên bản đồ
 • Các bản đồ cho sẵn sẽ có các điểm gây nhiễu, dễ khiến thí sinh nhầm lẫn và rơi vào “bẫy” của bài thi. Thí sinh cần chú ý trước các điểm đặc biệt này để nghe cẩn thận hơn.
 • Một số điểm được đọc tên trong bài nghe có các đặc điểm riêng hoặc nằm ở khu vực đặc biệt. Do vậy, thí sinh cũng cần chuẩn bị trước tinh thần để sẵn sàng khi nghe.
 1. Nắm chắc ngôn ngữ trong bài nghe

Map Labelling là dạng bài đòi hỏi thí sinh không những cần nghe hiểu mà còn phải cùng lúc phân tích thông tin để xác định phương hướng theo chỉ dẫn. Do đó, thí sinh cần chuẩn bị thật kỹ từ vựng chỉ vị trí, hướng đi, và địa điểm.

Các từ vựng cần nắm chắc:

 • So sánh giữa 2 đối tượng hoặc nhiều đối tượng trên bản đồ: in front of, behind, to the left of, on the lefthand side of, to the right of, on the right-hand side of, on one side (east/right) of, on the other side of, east/west/north/south, opposite, in the near end of, in the far end of, between A & B, in the center, in the middle, in the corner, top-left corner, bottom-right corner, southeast corner, inside/outside, surrounded by, above, below, next to,…
 • Chỉ hướng: turn left/right, take the first left, straight ahead, pass, walk/go past, go around, reach, enter,…
 • Chỉ địa điểm trong không gian kín (thường dùng cho bản đồ trong nhà): foyer/hall, lobby/hall/hallway, room/door, building, stair/staircase, ramp, lift/elevator, entrance/gate, pond/lake,…
 • Chỉ địa điểm trong không gian mở (thường dùng cho bản đồ ngoài trời): main way/road, avenue, lane, drive, side path/side road, footpath, bridge, roundabout, river, junction/Tjunction/intersection, turn/bend, block,…

Ngoài nắm vững từ vựng chỉ phương hướng, thí sinh cũng cần hiểu rõ cách diễn đạt chỉ hướng và các cấu trúc trình bày thông tin thường gặp trong bài nghe.

 • Cấu trúc miêu tả khi người nghe cần di chuyển: Giới thiệu Điểm bắt đầu > Cách di chyển đến điểm 1 -> Cách di chuyển đến điểm 2 -> Cách di chuyển đến điểm n -> Cách di chuyển đến điểm cuối -> Thông tin phụ về điểm cuối cùng.
 • Cấu trúc miêu tả vị trí dựa vào các điểm có sẵn trên bản đồ: Giới thiệu tên -> Vị trí tuyệt đối của đối tượng miêu tả -> Vị trí tương đối của đối tượng miêu tả so với các đểm có sẵn xung quanh.
091.869.8596
Liên hệ qua Zalo
Messager