Lỗi lạm dụng từ nối (linking words) trong IELTS Writing

Học sinh khi mới làm quen với IELTS thường có xu hướng sử dụng từ nối ở mọi câu văn và cho rằng điều này thể hiện kỹ năng sử dụng từ nối đa dạng. Tuy nhiên, việc lạm dụng từ nối hay sử dụng chúng không đúng chỗ khiến cho bài viết trở nên máy móc và không đạt tiêu chí Cohesion & Coherence (Sự liên kết & mạch lạc) trong IELTS Writing. Hơn nữa, việc lạm dụng từ nối cũng khiến thí sinh lộ ra điểm yếu là biết ít mẫu câu và không biết cách phát triển ý. Hãy cùng EFOS tìm hiểu lỗi dùng từ nối và cách khắc phục để bài IELTS Writing đạt điểm cao hơn nhé.

 

Định nghĩa của từ nối – Linking words/Transitions

Từ nối (Linking words/Transitions) là những từ có chức năng liên kết giữa các câu, giúp nội dung của đoạn văn chặt chẽ và mạch lạc hơn. Nếu bài viết thiếu đi những từ nối, người đọc sẽ rất khó theo dõi nội dung và khiến cho bài văn rời rạc, mất đi sự trôi chảy.

 

Các chức năng của từ nối

 • Dùng để thêm thông tin: furthermore, in addition, moreover, besides, apart from,…
 • Dùng để chỉ sự tương phản/đối lập: in contrast, on the other hand, conversely, however, nevertheless, meanwhile, on the contrary, despite this, whereas, while, although, even though, but,…
 • Dùng để nhấn mạnh sự khẳng định: in fact, indeed, obviously, undoubtedly, clearly, it is evident that, as a matter of fact,…
 • Dùng để đưa ví dụ: for example, for instance, in this case, to illustrate this, as an illustration,…
 • Dùng để nêu trình tự: first of all, to begin with, at first, firstly, secondly, thirdly, subsequently, simultaneously,…
 • Dùng để so sánh: by the same token, in like manner, in the same way, in similar fashion, likewise, similarly,…
 • Dùng để nhắc lại: in other words, in short, in simpler terms, to put it differently, to repeat,…
 • Dùng để đưa ra nguyên nhân, kết quả: accordingly, as a result, consequently, for this reason, hence, therefore, thus,…
 • Dùng để đưa ra kết luận: after all, at last, in brief, in conclusion, on the whole, to summarize, …

 

Tầm quan trọng của từ nối trong tiêu chí Cohesion & Coherence của IELTS Writing

 • Cohesion là tính liên kết giữa các ý với nhau trong câu, giữa các câu trong đoạn văn và giữa các đoạn văn trong toàn bộ bài luận. Nói cách khác, tính liên kết giúp cho các phần của bài viết gắn kết với nhau tạo thành những ý hoàn chỉnh và truyền tải trôi chảy ý tưởng của bài viết.
 • Coherence là tính mạch lạc để chỉ mức độ rõ ràng, hợp lý mà thông tin trong bài viết được truyền đạt đến người đọc. Một văn bản đạt tiêu chí coherence khi các ý và nội dung được trình bày và sắp xếp theo trình tự hợp lý, giúp người đọc dễ hiểu nhất.

Để bài viết có được tính liên kết (cohesion) và tính mạch lạc (coherence), từ nối là yếu tố thiết yếu mà thí sinh cần sử dụng. Thí sinh sẽ dùng các từ nối để kết nối ý tưởng giữa các phần khác nhau của bài viết, đồng thời truyền tải mối liên quan giữa các câu và các đoạn văn. Tuy nhiên, từ nối không phải là liên kết duy nhất mà chỉ là một trong các phương tiện liên kết câu, bên cạnh các phương tiện liên kết khác như: tham chiếu (reference), thay thế (substitution), lược bỏ (ellipsis), & liên kết từ vựng (lexical cohession). Do vậy, việc chỉ sử dụng từ nối để liên kết câu hoặc dùng từ nối vô tội vạ sẽ khiến bài viết mất điểm Cohesion & Coherence.

 

Lỗi lạm dụng từ nối & cách khắc phục trong IELTS Writing

Thí sinh thường hay mắc sai lầm khi sử dụng từ nối ở tất cả các câu, khiến cho bài viết bị rối hơn vì các mối quan hệ giữa các câu bị chồng chéo không rõ ràng. Khi lạm dụng từ nối, thí sinh thường bỏ qua hoặc không xem xét ý nghĩa và cách sử dụng mỗi từ nối trong một câu, dẫn đến việc sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng quá nhiều, không phù hợp với ngữ cảnh. Đặc biệt, việc sử dụng quá nhiều từ nối không những không tăng band điểm mà còn vi phạm lỗi “sử dụng quá mức các phương tiện liên kết”, dẫn đến việc bị trừ điểm bài viết.

Ví dụ:

Firstly, I would like to say that some people use too many linkers. However, some use a good amount of linkers. In addition, they use them in the right places. For example, they put linkers in the middle of paragraphs. Nonetheless, there are many students who do not follow this strategy. In other words, they use lots of linkers.

 • Đoạn văn trên mắc lỗi lạm dụng từ nối khi các từ nối xuất hiện liên tục ở mỗi câu, khiến từng câu bị rời rạc, ngắt quãng không cần thiết.

Cách sửa:

Firstly, I would like to say that some people use too many linkers. They add them at the beginning of every single sentence which is often not necessary. In contrast, some students use an appropriate amount of linkers which they place correctly, sometimes in the middle or at the ends of sentences too.

 • Đoạn văn trên sử dụng các từ nối ở mức độ vừa phải, hợp lý và đúng vị trí, giúp cho bài viết được tự nhiên hơn mà không mất đi sự mạch lạc và trôi chảy.

 

Do đó, các bạn hãy luôn nhớ rằng việc sử dụng từ nối (linking words) là để phát triển ý, và không phải lúc nào bạn cũng cần đến chúng nếu ý của bạn vẫn được thể hiện trôi chảy. Hãy tiết chế việc sử dụng từ nối để bài viết được tự nhiên hơn và kết hợp sử dụng các phương pháp liên kết khác để thể hiện sự linh hoạt trong ngữ pháp tiếng Anh của bạn.

 

091.869.8596
Liên hệ qua Zalo
Messager