Cách ghi đáp án cho phần thi IELTS Listening

Bên cạnh chiến thuật làm bài để đưa ra các đáp án đúng, thí sinh cần nắm chắc các cách trình bày đáp án trong Answer Sheet. Cùng EFOS tìm hiểu các cách ghi đáp án đúng cho phần thi IELTS Listening, tránh trường hợp mất điểm không đáng có nhé.

 1. Cách viết hoa

Thông thường, cách viết hoa hay viết thường đều không ảnh hưởng đến điểm của bạn. Bạn có thể viết hoa hoàn toàn, viết hoa chữ cái đầu, hoặc viết thường đối với câu trả lời không phải danh từ riêng. Hãy thống nhất cách viết hoa cho tất cả các câu trả lời của bạn, tránh trường hợp có câu thì viết hoa có câu thì viết thường gây lẫn lộn. Đối với danh từ riêng bạn cần phải viết hoa chữ cái đầu, hoặc viết hoa hoàn toàn cả câu trả lời của bạn. Ngoài ra, các chữ viết tắt (tên tổ chức) bạn cũng cần phải viết hoa hoàn toàn theo quy định.

 1. Cách viết các đơn vị

Đối với những câu trả lời cần phải có tên các đơn vị đo lường và tiền tệ, rất nhiều thí sinh thắc mắc liệu có được phép viết tắt các đơn vị hay không. Trong trường hợp các đơn vị đã được ghi sẵn trong đề, thí sinh chỉ cần điền số trước đơn vị đó. Còn trong trường hợp phải tự ghi đơn vị, thí sinh có thể lựa chọn viết đầy đủ hoặc viết tắt các đơn vị đó. Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý về số lượng từ tối đa cho phép trong đề bài để kiểm soát cách viết đơn vị phù hợp:

 • Nếu bạn viết tắt các đơn vị, thì chữ số và tên đơn vị phải viết liền với nhau không có dấu cách ở giữa. Do vậy, câu trả lời của bạn được tính là 1 từ (Ví dụ: 10kg, $20, 50cm).
 • Nếu bạn chọn viết chữ đầy đủ cho tên đơn vị, thì chữ số và tên đơn vị phải cách nhau, tạo thành 2 từ đơn bao gồm 1 số và 1 chữ (Ví dụ: 10 percent, 50 kilograms). Cách viết này sẽ không phù hợp nếu như đề bài giới hạn câu trả lời chỉ được 1 từ.
 1. Cách viết ngày tháng cho câu hỏi FILL IN THE BLANK

Với những câu hỏi yêu cầu thí sinh điền ngày tháng, tất cả các cách trình bày ngày, tháng, năm đều được chấp nhận, miễn là thí sinh viết theo đúng quy định.

Cách viết ngày tháng năm theo quy định:

 • Thứ, tháng + ngày (số thứ tự), năm. Ví dụ: Friday, March 11th, 2022.
 • Thứ, ngày (số thứ tự) + tháng, năm. Ví dụ: Friday, 11th March, 2022.
 • Đi kèm giới từ trong câu: On + tháng + ngày (số thứ tự), năm/On + ngày (số thứ tự) + of + tháng, năm. Ví dụ: On March 11th, 2022/On 11th of March, 2022.
 1. Danh từ số nhiều và số ít

Với danh từ số ít và số nhiều, thí sinh cần chú ý tới danh từ đếm được và danh từ không đếm được để đảm bảo viết đúng dạng số ít và số nhiều của câu trả lời. Để ghi điểm câu này, bạn cần phải ghi đúng dạng của danh từ: nếu đáp án là danh từ số nhiều mà bạn ghi ở dạng số ít thì câu trả lời của bạn sẽ bị tính là sai và không ghi điểm.

 • Danh từ đếm được số nhiều: thí sinh phải thêm s/es theo quy tắc thông thường, trừ những trường hợp đặc biệt có chung dạng số ít và số nhiều hoặc dạng số nhiều không thêm s/es (Ví dụ: woman => women, fish => fish) hoặc những danh từ luôn ở dạng số nhiều (Ví dụ: trousers, jeans).
 • Danh từ không đếm được: không dùng dạng số nhiều để viết câu trả lời trong Answer Sheet.
 1. Viết 1 đáp án cho mỗi câu trả lời

Mỗi câu hỏi sẽ chỉ có 1 câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm. Nếu thí sinh ghi nhiều hơn 1 đáp án mà trong đó có 1 đáp án đúng thì vẫn không được tính điểm câu đó. Vì vậy, thí sinh nên cân nhắc để lựa chọn ra 1 đáp án đúng nhất điền vào Answer Sheet.

091.869.8596
Liên hệ qua Zalo
Messager