Các dạng đề trong IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 là bài viết về 1 bản báo cáo hoặc bài luận có độ dài khoảng 150 từ. Ở phần thi này, thí sinh sẽ được cho một đồ thị, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và phải miêu tả, tóm tắt hoặc phân tích các thông tin cho sẵn trong đó. Mỗi loại đề của Task 1 sẽ cần những chiến lược về từ vựng, ngữ pháp, cách phân tích, và cách liên kết thông tin khác nhau. Do vậy, để đạt band điểm cao trong phần thi này, thí sinh cần chuẩn bị cho mình những tips phù hợp để áp dụng vào từng dạng bài viết. Hãy cùng EFOS phân biệt các dạng bài trong IELTS Writing Task 1 để chinh phục phần thi này nhé.

 1. Process (Diagram)

Trong dạng bài Process, thí sinh phải miêu tả lại quá trình phát triển & sinh trưởng của một đối tượng nào đó, quy trình thực hiện của một hoạt động sản xuất hoặc cơ chế làm việc của một hệ thống, máy móc. Chủ đề của bài viết sẽ được cung cấp trên hình vẽ hoặc biểu đồ cho sẵn ở đề bài. Để làm được dạng bài này, bạn cần liên kết các chi tiết đã cho lại với nhau theo một trình tự hợp lý để miêu tả lại biểu đồ hoặc hình vẽ một cách khách quan, đề cập đến những thay đổi quan trọng trong quy trình, và đặc biệt không lồng quan điểm cá nhân của bạn vào trong bài viết. Do vậy, bạn cần chọn lọc số liệu nổi bật để phân tích, đồng thời sử dụng các ngôn ngữ, cấu trúc phù hợp và chuẩn xác.

Process có 2 dạng:

 • Natural process: Quá trình xảy ra ngoài tự nhiên, không có tác động của con người. Ví dụ: vòng đời của một con vật, vòng tuần hoàn của một hiện tượng thiên nhiên,…
 • Man-made process (Manufacturing process): Quá trình sản xuất nhân tạo, có sự tham gia của con người và máy móc. Ví dụ: quy trình sản xuất thép, quy trình làm bánh,…
 1. Map

Tương tự với dạng Process, dạng Map cũng được thể hiện dưới dạng hình ảnh. Đây là dạng bài miêu tả sự thay đổi, phát triển của một khu vực, địa điểm nào đó trong một khoảng thời gian nhất định như thành phố, khu dân cư, làng xóm,…

Dạng đề Map thường có 2 loại:

 • Một bản đồ: Yêu cầu thí sinh miêu tả một bản đồ và sử dụng thì hiện tại đơn
 • Nhiều bản đồ: Yêu cầu thí sinh chọn các chi tiết, miêu tả và so sánh các bản đồ bằng cách dùng thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, hoặc tương lai tuỳ theo giai đoạn và thời gian của bản đồ. Mục đích của bài viết ở dạng này là làm rõ sự thay đổi trên các bản đồ đã cho.
 1. Graph with a Trend – Dynamic graph

Dạng bài Graph with a Trend thể hiện xu hướng thay đổi, là khi giá trị của một hoặc nhiều đối tượng cho sẵn ở đề bài bị thay đổi theo giời gian, hay nói cách khác là biểu đồ động – dynamic graph. Các dạng thay đổi này được thể hiện thông qua các hình vẽ và biểu đồ như line graph, bar chart, pie chart hay table. Nhiệm vụ của bạn là phân tích các sự thay đổi qua từng giai đoạn, từ đó chỉ ra được xu hướng chung.

Các loại xu hướng (Trend) trong IELTS Writing Task 1 là:

 • Xu hướng tăng lên
 • Xu hướng giảm đi
 • Xu hướng không thay đổi
 • Xu hướng dao động
 • Xu hướng thay đổi đột ngột  
 1. Comparative graph – Static graph

Ở dạng bài này, đề bài sẽ đưa ra các biểu đồ so sánh và yêu cầu thí sinh phải chỉ ra sự giống/khác nhau của các đối tượng và số liệu của đề bài. Thông thường, số liệu của dạng bài này thường được thể hiện qua table, pie chart, bar chart ở cùng một thời điểm và bao gồm nhiều đối tượng. Những static graphs - biểu đồ tĩnh sẽ cung cấp các dữ liệu thuộc một khung thời gian duy nhất hoặc không có khung thời gian. Để có thể phân tích những biểu đồ này, thí sinh cần nắm chắc sự khác nhau giữa các số liệu mà đề bài cho, mô tả mọi thứ giống nhau hay khác nhau, lớn hơn hay nhỏ hơn trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, những biểu đồ ở dạng bài Comparative graph cũng có thể bao gồm yếu tố thời gian mà thí sinh cần phải phân tích cả sự khác biệt lẫn xu hướng thay đổi của các đối tượng.

Các loại so sánh thường gặp:

 • So sánh hơn/kém
 • So sánh nhất
 • So sánh gấp bao nhiêu lần
 • So sánh ngang bằng
 • So sánh về sự khác nhau
091.869.8596
Liên hệ qua Zalo
Messager