6 Cách viết essay hay trong Tiếng Anh

Cách viết essay hay luôn đòi hỏi vốn ngữ pháp, vốn từ vựng phong phú, cấu trúc hoàn chỉnh và cách hành văn tùy thuộc vào chủ để của bài văn.

cách viết essay ha

Essay là một bài luận phổ biến ở phương Tây

Không nên dùng ngôi thứ hai trong essay

Cách viết bài essay hay thì điều đầu tiên là không nên sử dụng “you” trong bài văn của mình, vì có người sẽ mặc định đang ám chỉ người chấm bài. Để một bài essay hay bạn phải sử dụng ngôi “We” hoặc chủ ngữ giả như “ It is, It, hoặc without”

Không nên sử dụng “ Extreme words” trong bài essay

Những từ mang tính tuyệt đối thì hay gọi là “Extreme words” điển hình là các từ như all, every, những từ này có nhược điểm là không khách quan vì đâu thể chắc chắn rằng ai cũng đều như bạn, vấn đề này thường gọi là tuyệt đối hóa. Để thay thế những từ này và làm cách viết essay hay hơn thì bạn nên nhấn mạnh điều mình nói bằng cách thêm các từ giảm nhẹ như có vẻ như, dường như, hoặc hầu như.

Sử dụng các từ liên kết trong essay

Một bài viết essay cần phải có những luận điểm rõ ràng, những luận điểm này cần phải có những từ liên kết để được đánh giá cao hơn, trước khi viết cần bỏ ra một ít thời gian để làm nên sườn bài và dùng các cụm từ phù hợp để thêm vào như:

Firstly, secondly, lastly. Basically, similarly, as well. Hoặc To begin with, in addition, last but not least. Generally, furthermore, finally. Cuối cùng là In the first place, just in the same way, finally.

cách viết essay ha

Ngữ pháp, từ vựng, hành văn là những điều không thể thiếu trong Essay

Những từ không nên sử dụng trong bài essay

Về cấu trúc câu để cách viết essay hay chính là không nên sử dụng các từ “ There is/ there are” vì những từ này sẽ không làm nổi bật được tính học thuật trong bài viết và cũng không được đánh giá cao.

Những từ không nên sử dụng trong bài essay như “ Really, so, of course, a lot, very”. Đối với những trường hợp này chúng ta cần phải thay thế từ “ Realy” bằng từ “ Definitely”. Từ “ a lot” có thể thay bằng từ “much” hoặc từ “ a great amount”. Từ “ so” có thể thay thế bằng các từ “ Hence, therefore, thus”. Với từ “ Of course” bạn có thể thay thế bằng từ “ It is true that hoặc It is evident that”.

Nên lặp lại các Key Words trong bài essay

Khi viết bài, bạn cần phải chuẩn bị một từ khóa chính và những từ khóa phụ liên quan để nhấn mạnh, khi các key word được lặp đi lặp lại như vậy sẽ khiến chủ đề của bạn luôn được nổi bật, những key words này cần phải được đặt vào những câu luận điểm trong bài văn.

Nên sử dụng Active Voice trong bài essay

Để cách viết essay hay hơn thì bạn cần phải có những câu văn diễn tả một phong cách hoặc sắc thái mang ý tưởng mạnh mẽ để có thể thuyết phục một cách dễ dàng người đọc, chính vì vậy câu văn phải luôn nằm trong thế chủ động hơn thế bị động mà chúng ta thường gọi là Active Voice thay cho Passive Voice.

Ngoài ra, khi bạn muốn sử dụng từ vân vân thì nên sử dụng từ “ etc, and so on” . Để hoàn thiện những cách viết essay hay hơn hãy truy cập vào trang web www.luyentienganhduhoc.edu.vn để được tư vấn cũng như được hướng dẫn những cách viết essay một cách chi tiết nhất.

091.869.8596
Liên hệ qua Zalo
Messager